کانون هیات محبین اهل بیت(ع)

کانون هیات محبین اهل بیت(ع) دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

کانون هیات محبین اهل بیت(ع)

کانون هیات محبین اهل بیت(ع) دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

با افتخار اعضای کانون هیات محبین اهل بیت عبارتند از:

1-ایمان افراسیابی کیا

2-علیرضا ثریاخواه

3-احمد صبوری

4-سیده سمانه موسوی

5-علی چای چی

6-وحید خزایی

7-سمیه ظفری زاده

ارزوی موفقیت و خدمتگزاری هر چه بیشتر اعضارا در مکتب اهل بیت(ع) از خداوند منان خواستارم